Reserveren bij Restaurant 22

Let op! De reservering is pas definitief wanneer deze door ons is bevestigd.

Wat is de som van 2 en 3?